משטרה על החוף | צילום: איתמר רותם

מחוז חוף של משטרת ישראל, פרסם שבשנת 2018 ירדו אירועי הרעש בשכונת גבעת אולגה  ב 56% ל 91 מקרים (נכון עד חודש אוגוסט) מול שנת 2017 אז נקראה המשטרה לטפל ב 207 אירועי הקמת רעש.

לרוב מקורות הרעש הם מסיבות והתקהלות של בני נוער בגנים ציבוריים וחופים שהשינוי שחל ביחס לשנה שעברה הוא יותר הסברה ויותר אכיפה היכן שנושא ההסברה  לא עזר.

בסוף שנת 2017 ביצעה המשטרה  ניתוח מקיף של כלל אירועי הרעש וזאת על מנת להיערך לאירועי הרעש של 2018, בין השאר, מופו המקומות הבעייתיים ונותחו אירועי הרעש אל מול חודשי השנה, בחדרה, גבעת אולגה בלטה עם מספר קריאות גבוה במהלך 2017. על פי מיפוי וניתוח זה בוצעו פעולות מניעה כגון שיחות ופעולות הסברה לבעלי מקומות שגרמו למטרדי רעש בשכונה. השוטר הקהילתי  אף ביצע פעילות הסברה מניעתית לנערי השכונה בנושא מניעת אירועי רעש.

חוף אולגה שקט יותר | צילום: איתמר רותם

בנוסף, נוצר קשר אישי עם האזרחים שהתקשרו למוקד 100 בגין אירועים אלו, על מנת להסביר להם את השלבים בטיפול המשטרתי, זאת במקביל להצבת שוטרים במקומות בהם היו מוקדי רעש חוזרים ונשנים. שלאחר ההסברה באה גם אכיפה, כך למשל הצבת פקחים בחוף לאורך שעות היום, דבר שמנע הקמות רעש מצד בני נוער שבאו לבלות.

לרוב, טוענים בני הנוער שרק ביקשו לחגוג מכיוון שאין להם מקומות אחרים לבלות בהם, בשלב זה בתחילה מבקשים  השוטרים להתפזר או להיות יותר בשקט, כלומר הנמכת המוזיקה, אבל במידה ומתקבלת קריאה נוספת בגין הפרעת רעש מאותו מקום, נרשם דו"ח.

גבעת אולגה | צילום: איתמר רותם

גם למקומות בילוי אשר גרמו למטרדי רעש נרשמו דוחות וזאת לאחר אזהרה ושיקול דעת בנושא. מהמשטרה מבקשים להדגיש כי פועל יוצא של פעולות האכיפה, בנוסף להורדה במקרי הרעש, הוא ירידה באירועי האלימות במקום. פעילות זאת, מוסרים מהמשטרה, היא על פי תוכנית האמו"ן,  אסטרטגיות מניעה ומיקוד ניהולי שהתווה המפכ"ל וככזו היא פועלת בהתאם למה שמפריע לציבור וזאת על פי פעולות בדיקה שנעשו מול הציבור והצלבת הבעיות עם הנתונים האובייקטיביים כפי שמופיעים בנתוני המשטרה.