העימות בין דרי לקב"ט | צילום: מהסרטון

ביום חמישי אחר הצהריים (30.8) הגיע חבר מועצת העיר, עו"ד יניב דרי, המתמודד לראשות העיר מטעם תנועת "מחוברים", לגן קפלן בבית אליעזר וזאת כדי לערוך פעילות ציבורית למען תנועתו.

אל הגן נשלח גם הקב"ט העירוני ופקח על מנת לעצור את קיום פעילות זו. בסרטון שצולם בזמן אמת ניתן לראות את העימות המילולי שהתרחש במקום.

דרי תקף את החלטת העירייה לעצור את הפעילות המתוכננת, טען שהפסקת הפעילות עליה הורתה היועצת המשפטית של העירייה איננה חוקית ואף פנה לקב"ט ושאל - "איפה סטלין? בקומה שלישית סטלין נמצא?". כשהשיב לו הקב"ט "מי זה סטלין אני יודע, אתה מכוון למישהו מסויים? ענה דרי - "קומה שלישית ששלח אותך". האירוע של התנועה לא התקיים לבסוף.

מכתבים מקדימים

הכל החל לפני יותר מחודש, אז נשלחה הבקשה הראשונה מטעם תנועת מחוברים שבראשה עומד דרי אל העירייה וכך נכתב: "בהמשך לשיחתנו ובהתאם להנחיות וועדת הבחירות, היות ואנו מתכוונים לעשות פעילות בגינה ציבורית בגן קפלן במהלך חודש אוגוסט האם יש איזושהי פרוצדורה שנדרש לבצע מול העירייה טרם הכינוס? להערכתנו יגיעו בין 80-120 איש לפעילות".

התגובה הראשונה היתה מיהודית אסולין, מנהלת אגף פניות הציבור בעירייה וכך ענתה: "מאחר ורשימת מחוברים הינו גוף פוליטי ולאחר בירור בלשכה המשפטית הריני להביא לידיעתך שקיים איסור לעשות שימוש במשאבים עירוניים לצורך תעמולת בחירות".

לאחר תשובה זאת, החליט יניב דרי בעצמו לפנות לעו"ד שרון אנגל–שרוני היועצת משפטית של העירייה וכתב: "ביקשנו אישור ותדריך לקיום מפגש/כינוס בסוף החודש בגן קפלן בבית אליעזר וסורבנו.

"כללי משרד הפנים (היחידה לפיקוח על הבחירות) קובעים כי על הרשות לאפשר מפגשים כאלו (עמוד 24 כולל הפניה לפסיקה רלבנטית). אודה על התערבותכם בעניין ופתיחת האפשרות באופן שוויוני. אודה לתשובה מהירה נוכח לוח הזמנים לקיום המפגש בסיום החודש הזה (אוגוסט)".

היועצת המשפטית ענתה לדרי: " יניב, האם מדובר באירוע של הסיעה שלך?מבקשת להדגיש כי לפי חוק התעמולה פעילות כזו אסורה בלי קשר למיקומה (סעיף 8 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)) ".

בנוסף, קיבל דרי מייל נוסף ממימי אלימלך, מנהלת  מחלקת מנהלה וקשרי חוץ, שם נכתב:

"בהסתמך על חוות הדעת של היועמ"ש כפי שהועברה אליך מיום 8-9/8/18, ובהתאם להנחיות מנהל הבחירות, אבקש לעדכנך כפי שהושב לך על ידי מנהל אגף שיטור ובטחון כי קיום הפנינג של הרשימה מטעם סיעת מחוברים הינה תעמולת בחירות אסורה, ולכן עיריית חדרה לא תאפשר לבצע את האירוע בתחומיה. מצ"ב לעיונך, חוזר מנכ"ל 5-2018 משרד הפנים המכיל הנחיות מפורשות מאת היועץ המשפטי לממשלה בנושא ".

"מתעלמים מהפרות קודמות"

דרי החליט שלא לותר ובמייל תגובה מפורט צירף גם את פסק הדין של בית המשפט העליון שדן בנושא וכך כתב ליועצת המשפטית:

"חוזר המנכ"ל שצורף לא מפנה או קובע דבר בעניין נשוא בקשתי. להפך הוא רק מצביע על מספר הפרות אותן עבר ראש עיריית חדרה ומהן משום מה בחרו המכובדים להתעלם (ובכללם האיסור על שימוש במשאבי רשות מקומית לצורכי בחירות - סעיף 2, וכן פגיעה בניטרליות של עובדי הרשות שהופיעו בפתיחת מטה הבחירות של ראש עיריית חדרה ואף מתבטאים בפומבי ברשתות החברתיות באופן המעודד תמיכה בראש העיריה בבחירות הקרובות - סעיף 3).

העימות בין דרי לקב"ט | צילום: מהסרטון

"לעומת זאת, בפסיקה שהפניתי אליה בקובץ של משרד הפנים (היחידה לפיקוח ארצי על הבחירות) עמוד 24, יש הפניה לפסק דין מנחה של העליון:

להלן הדגשים מפסק הדין:  '...מקובל עלינו כי על רשות מקומית לאפשר שימוש בשטחים הציבוריים שבמתחם השירותים שלה לשם קיום פעילויות ציבוריות שונות, לרבות פעילויות בעלות אופי פוליטי או מעין-פוליטי, וזאת כדי לכבד ולקיים את חופש הביטוי באותם מתקנים המיועדים לשימושו של הציבור הרחב.  

'שטחיה הציבוריים של רשות מקומית מהווים במה אפקטיבית לשם השמעת דעות והחלפת רעיונות ועל כן שלילת נגישותם בפני הביטוי הפוליטי עלולה לפגוע קשות בעקרון חופש הביטוי (השווה: בג"ץ 6218/93 כהן נ' לשכת עורכי הדין, פ"ד מט(2) 529, 545).

"אשר על כן, פרשנותו של בית המשפט קמא את הלכת פרץ, כאילו כל תכליתו היא מניעת הפליה בשימוש בנכסי הרשות המקומית הוא פירוש מצמצם. על הרשות המקומית לפתוח את מתקניה המיועדים לשימוש הקהל הרחב תוך מתן אפשרות להבעת  דעות שונות, ובכלל זה לאפשר מתן במה לביטוי פוליטי, מבלי להגביל את הביטוי לו היא נותנת במה על פי תכנו.

'לפיכך, עמדתה החדשה של המועצה, המגבילה את האיסור על פעילות פוליטית אך למבנים ולמתקנים המשמשים אותה בעבודתה ולבתי ספר, היא אכן העמדה הראויה.  

גנדלמן ודרי (צילומים: איתמר רותם ודוברות עיריית חדרה)

'הערעור מתקבל איפוא, במובן זה שבהתאם להחלטתה החדשה של המשיבה, האיסור על עריכת פעילות והתכנסות בעלת אופי פוליטי או מעין-פוליטי יחול אך ורק על המתקנים המשמשים את המועצה בעבודתה ועל בתי הספר. יתר המתקנים שבמתחם  המועצה יפתחו לאירועים מסוגים שונים לרבות אירועים בעלי אופי פוליטי או מעין פוליטי...'.

"לפיכך, כל הפרעה לאירוע הינה בגדר הפרת הוראות החוק ופגיעה בעקרון השוויון במסגרת הליך הבחירות. מוזמנים לפעול משפטית למניעת הפעילות או להגיש תלונה בדיעבד".

לטיעונים שהעלה במייל זה, טוען דרי, כבר לא קיבל תשובה כשהגיע הקב"ט לפנות אותו מגן קפלן, ביקש ממנו דרי שוב ושוב להציג בפניו אסמכתא בכתב כלשהי על עצירת האירוע, מאחר וזה לא הוצג, ביקש דרי מהקב"ט שיתקשר ליועצת המשפטית שהעבירה את ההנחיה לפנותו לאחר שציין, שהיא אינה עונה לו בטלפון, אך בקשתו לא נענתה.

בעימות המילולי עם הקב"ט  אף האשים דרי את שהצעד הזה של היועצת המשפטית, נועד לשמור על משרתה. דרי מחה בפני הקב"ט שמדובר בצעד פוליטי וציין שאת האירוע ההפנינג שערכה תנועת זהות יהודית, שהיא תנועה חברת קואליציה, לא הגיעו לפנות.

שרון שרוני | צילום: דוברות עיריית חדרה

מעיריית חדרה נמסר בתגובה: "היועצת המשפטית של העירייה עומדת על כך שיניב דרי אינו מעל החוק, כפי שטענה אינספור פעמים במהלך השנים האחרונות. באשר לשימוש בביטויים שלא נציין אותם שוב. מאז שעות הבוקר מגיעות לעיריית חדרה עשרות שיחות טלפון מתושבים הזועמים על שימוש בביטויים בזויים שטוב היה שלא ייאמרו בכלל.

"היועצת המשפטית של העירייה מדגישה כי אין שום קשר בין פסק הדין ותוכן הודעתו של מר דרי לבין האיסור המפורש לקיים אירועי בידור כתעמולת בחירות. על-פי החוק, והדבר הובהר למר דרי לא אחת, קיום אירועי בידור לציבור במסגרת תעמולת בחירות מהווה טובת הנאה אסורה. באם העירייה תאפשר פעילות כזו בשטחים ציבוריים שבבעלותה, היא עלולה להיחשב כמסייעת לדבר עבירה, ולכך לא ניתן להסכים.

תגובת מטה הבחירות של רשימת מחוברים: "אתמול נוכחנו לדעת כי השלטון הנוכחי מתאמץ לדכא חופש ביטוי וחופש פוליטי באופן הגס והברוטלי ביותר תוך הפרה בוטה של חוקי הבחירות. קב"ט העירייה נשלח לחבל בזכות ההתכנסות של רשימת מחוברים, כל זאת על אף דין ודברים מוקדמים בנושא בין היועמ"ש ובין המועמד לראשות עיר יניב דרי, ולאחר שהוצגו ליועמ"ש פסקי דין המוכיחים כת הזכות המעוגנת בחוק.

"למותר לציין כי לא זו בלבד שהפעולה נעשתה באופן לא חוקי ותוך חריגה בוטה מסמכות, אלא שהיא נעשתה באופן סלקטיבי כנגד רשימת מחוברים, על אף שכינוסים דומים נערכו על ידי רשימות אחרות, לעיתים, במימון כספי משלם המיסים. התנהגות הזו מזכירה משטרים אפלים, בהם השלטון שולח את פקידיו ושוטריו לדכא זכויות אזרחיות בסיסיות.

למרבה השמחה, לא זו בלבד שניסיון הפגיעה הזה לא מרפא את ידינו אלא להיפך הוא מכניס את כולנו למוטיבציית יתר להילחם על זכויותינו ולהתעמת באופן אמיץ עם מי שינסה למנוע אותן מאיתנו".