צילום: אסף פרידמן

"ניסיונו הכוחני והחד צדדי של ראש עיריית חדרה, צביקה גנדלמן, להשפיע על זהות יו"ר ועדת הביקורת, מהווה התערבות בוטה בפעילות הוועדה שאמורה לבקר את התנהלותו", כתב השבוע יו"ר האופוזיציה עו"ד אוהד מרחב במכתב ששלח לממונה על המחוז במשרד הפנים רו"ח פאיז חנא ולפרקליט המחוז איתן לדרר. הוא ביקש שהשניים יסייעו לו לעצור את התערבותו של גנדלמן בפעילות ועדת הביקורת העירונית.

לפני יותר מחודש, כשפרש יו"ר האופוזיציה חיים אביטן מתפקידו, הוא הניח מכתב על שולחנו של גנדלמן שבו הודיע לו על העברת תפקיד יו"ר האופוזיציה ויו"ר ועדת הביקורת למרחב, בהסכמת כל חברי האופוזיציה. על המכתב חתמו חברי האופוזיציה שירלי עודד, קלימו חלפון ומרחב עצמו.

לדברי מרחב, בכל פרק הזמן הזה נמנע גנדלמן מלהביא את הנושא לאישור רשמי במועצת העיר, ורק השבוע, כחודש וחצי לאחר שנשלח אליו המכתב ויומיים לפני ישיבת מועצה שהתקיימה ביום רביעי השבוע, גילה כי גנדלמן ביקש להציע יו"ר לוועדת הביקורת שתבדוק את התנהלותו ואת פעילות העירייה. מרחב טוען כי "בניגוד לכל היגיון, מינהל תקין ושלטון חוק, גנדלמן מבקש למנות בעצמו את מי שיבקר אותו".

מרחב הוסיף כי גנדלמן בחר "את חבר המועצה החדש שאך לפני חודש נכנס למועצה, סדי בן דוד. זו התערבות בוטה וניסיון להשפיע על הליך הביקורת".

אוהד מרחב (צילום: אישי)

במכתב ששלח מרחב הוא ביקש סיוע במניעת ההתערבות עוד טרם הישיבה. "ניסיונו הכוחני והחד צדדי של גנדלמן להשפיע על זהות יו"ר ועדת הביקורת, מהווה התערבות בלתי חוקית בפעילות הוועדה שאמורה לבקר את התנהלותו והתנהלות המועצה", כתב. "הדברים חמורים יותר לאור העובדה כי 'המועמד' המועדף עליו לתפקיד הוא חבר מועצה המכהן חודש בתפקידו, שרק בישיבה האחרונה היה היחיד באופוזיציה שהצביע בעד תקציב העירייה. לא יעלה על הדעת אבסורד שכזה בו ראש העירייה ימנה את יו"ר הגוף שאמור לבקר את פעילותו".

את מכתבו חתם מרחב בבקשה להתערבותם הבהולה של השניים עוד טרם ישיבת המועצה בנושא כאמור, כדי שהיא תעצור את מה שהוא מכנה "ניסיון השתלטות ראש העירייה על ועדת הביקורת והתעלמות מבקשתם של כל חברי האופוזיציה".

מהפרקליטות נמסר כי "הפנייה התקבלה והפונים ייענו כמקובל".

מעיריית חדרה נמסר כי: "רק מועצת העיר ממנה יו"ר לוועדת הביקורת ולא ראש העירייה. במסגרת סמכותו ביקש ראש העירייה להציע בסדר היום את מינויו של חבר המועצה סדי בן דוד ליו"ר ועדת הביקורת, לאחר שהנהלת העיר אישרה את הנושא. יודגש כי בן דוד הוא איש מקצוע מנוסה בתחום הביקורת, ומועמדותו עומדת בכל הקריטריונים הקבועים בחוק לתפקיד יו"ר ועדת הביקורת. זכותו של חבר המועצה מרחב להגיש הצעה לסדר ולהציע הצעה אחרת".

העירייה: "רק מועצת העיר ממנה יו"ר לוועדת הביקורת ולא ראש העירייה. יודגש כי בן דוד הוא איש מקצוע מנוסה בתחום הביקורת"